12-uren koppelmarathon

De Watervrienden

 Westrijdreglement 12 -uren koppel 2024

  1.Er wordt gevist van zaterdag 08.00u tot 12.00u van 13.00 tot 17.00u en van 18.00u tot 22.00u


  2.Van zodra de nummers verdeeld zijn, mogen de deelnemers naar de visput.


  3.Men mag tijdens het wegen van de vis op zijn bestemde plaats blijven tot de weging voorbij is.

     Men mag echter niet met de weegploeg mee rond gaan.


  4. De weegploeg van dienst en het bestuur, zijn gemachtigd om voor en tijdens de wedstrijd controle uit te voeren.

    Overtreders van de reglementen worden onmiddelijk uitgesloten van de wedstrijd.


  5.Deelnemers zullen op de hen toegewezen zitplaats plaatsnemen.


  6.Totale lengte visstok + lijn is 13 meter maximum 


  7.Rek in stok is toegelaten.

 

  8.Er mag per leefnet max. 15 kg in het net zitten, van 15 tot 17 kg = 15 kg - boven 17 kg = 0


  9.In de hoeken van de put vissen is toegelaten. Links en rechts in de kant vissen is toegelaten

     ( niet verder dan 1/3 van de afstand tussen de vissers)


10.De afstand tussen de visser met zijn medevisser mag max. 1 meter bedragen.


11.Elkaar helpen is toegestaan, niet elkaars visstok overnemen.


12.Een losgekomen vis nascheppen is verboden.


13.Vissen zonder weerhaak.


14.Men mag per persoon witte maden + mais ( 2 x potje 350 gr ) + casters en korrel van de club doorlopend voederen.

     Casters max. 2 liter per persoon.

      Maden en casters mogen geen bindmiddel bevatten.


15.Deeg aan de haak is toegelaten, mmar mag niet groter zijn dan een stuk van 0.10 € (1 cm)


16.Voer en maden moeten voor het begin van de wedstrijd aanwezig zijn op de visplaats.

    Tijdens de pauze mag men enkel nog korrel van de club bij aanschaffen.


17. Overlood vissen is verboden.


18. Cuppen is toegelaten. Enkel met 1 kleine cup op de stok gemonteerd. Een 2de cupstok is niet toegelaten.


19. Vis onthaken in emmer water. Let op : vis met de schepzak in het leefnet zetten.


20. Vis moet in het leefnet zitten voor mag verder gevist worden.


21. Om in aanmerking te komen voor de prijzen moet men de wedstrijd uitvissen.


22.Men dient de leefnetten zelf uit te halen om aan te bieden aan de weegploeg.


23.Men is verplicht afval mee te nemen , en in de container te deponeren.


24. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.