WEDSTRIJDREGELEMENT
MAANDAGAVONDWEDSTRIJDEN
DE WATERVRIENDEN - OELEGEM
1. Een deelnemer dient ten minste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd ingeschreven te zijn.
2. Van zodra de nummers zijn verdeeld, mogen de deelnemers naar de visput.
3. Men mag tijdens het wegen van de vis op zijn bestemde plaats blijven tot de weging voorbij is.
Men mag echter niet met de weegploeg mee rond gaan.
4. De weegploeg van dienst en het bestuur, zijn gemachtigd om voor en tijdens de wedstrijd
controle uit te voeren.
5. Een deelnemer zal op de hem toegewezen zitplaats plaatsnemen.
6. Totale lengte visstok+ lijn is 13 meter maximum met een max. stoklengte van 10m
7. Er mag per leefnet max. 15 kg in het net zitten, van 15 tot 17kg = 15kg - boven 17kg = 0
8. Men dient steeds vooruit te vissen, in de hoeken van de put vissen is verboden.
9. Een losgekomen vis nascheppen is verboden.
10. Tijdens het vissen mogen er enkel afgezifte witte maden, mais (potje 350 gr) en korrel 
van de club bijgevoederd worden (Max 1 liter maden ) geen casters.
Maden mogen geen bindmiddel bevatten.
11. Overlood vissen is verboden.
12. Een potje geplaatst op, of rek in de visstok zijn verboden.
13. Men is verplicht afval mee te nemen, en in de container te deponeren.
14. Vis onthaken in emmer water.Let er wel op dat de vis eerst met de kop in het leefnet gezet
moet worden.Opening leefnet zo laag mogelijk bij het water plaatsen
15. Overtreders van de reglementen worden onmiddelijk uitgesloten van de wedstrijd.
16. Na de wedstrijd is men verplicht zelf het leefnet uit het water te halen voor de weegploeg.
17. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
WEDSTRIJD : 1 x 2,5uur
1-ste signaal * Voederen : Enkel witte maden + mais + korrel 5 minuten voor 
   aanvang wedstrijd
2-de signaal * Vissen :( enkel witte maden + mais + korrel van de club
                  bijvoederen )
3-de signaal * Nog 5 min. vissen
4-de signaal * Einde
Aas vrij

YournameCom 2007 Privacy Policy Terms of Use

www.dewatervrienden.be