KOPPELWEDSTRIJD REGLEMENT  
DE WATERVRIENDEN - OELEGEM  
1. Een deelnemer dient ten minste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd ingeschreven te zijn.
2. Van zodra de nummers zijn verdeeld, mogen de deelnemers naar de visput.
3. Men mag tijdens het wegen van de vis op zijn bestemde plaats blijven tot de weging voorbij is.
Men mag echter niet met de weegploeg mee rond gaan.
4. De weegploeg van dienst en het bestuur, zijn gemachtigd om voor en tijdens de wedstrijd
controle uit te voeren.
5. Een deelnemer zal op de hem toegewezen zitplaats plaatsnemen.
6. Totale lengte visstok+ lijn is 13 meter maximum met een max. stoklengte van 10m
8. Er mag maar 1x met vast voeder gevoederd worden, 5 min. voor begin eerste periode.
7. Regenwormen (pieren), rode maden,  muggenlarven (vers de vase), tubifex of aanverwanten  
in het voer zijn verboden, evenals alle wettelijke verboden middelen.
8. Er mag per leefnet max. 15 kg in het net zitten, van 15 tot 17kg = 15kg - boven 17kg = 0
9. Men dient steeds vooruit te vissen, in de hoeken van de put vissen is verboden.
10. Een losgekomen vis nascheppen is verboden.
11. Tijdens het vissen mogen er enkel afgezifte witte maden en casters + mais (2x potje 350gr)
bijgevoederd worden per koppel : maden + casters max 3 liter waarvan max 1 liter casters
Maden en casters mogen geen bindmiddel bevatten.
12. Voer en maden moeten voor het begin van de wedstrijd aanwezig zijn op de visplaats.
Tijdens de pauze mag men geen maden bijhalen.
13. Overlood vissen is verboden.
14. De afstand tussen de visser met zijn medevisser mag max. 1m. bedragen.
15. Elkaar helpen is toegestaan, niet elkaars visstok overnemen.
16. Een potje geplaatst op, of rek in de visstok zijn verboden.
17. Men is verplicht afval mee te nemen, en in de container te deponeren.
18. Vis onthaken in emmer water.Let er wel op dat de vis eerst met de kop in het leefnet gezet
moet worden.Opening leefnet zo laag mogelijk bij het water plaatsen
19. Overtreders van de reglementen worden onmiddelijk uitgesloten van de wedstrijd.
20. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
WEDSTRIJD: 3 x 2uur
1-ste PERIODE
1-ste signaal * Voederen ( 5 min. voor aanvang wedstrijd )
2-de signaal * Vissen ( enkel witte maden en casters + mais bijvoederen en korrel van
                de club )
3-de signaal * Nog 5 min. vissen
4-de signaal * PAUZE
2-de PERIODE
1-ste signaal * Vissen ( geen vast voeder )
( enkel witte maden , casters + mais bijvoederen en korrel van
    de club ) 
2-de signaal * Nog 5 min. vissen
3-de signaal * PAUZE
3-de PERIODE
1-ste signaal * Vissen ( geen vast voeder )
 
 
( enkel witte maden en casters bijvoederen en korrel  
  van de club) 
2-de signaal * Nog 5 min. vissen
3-de signaal * Einde wedstrijd
Aas vrij

YournameCom 2007 Privacy Policy Terms of Use

www.dewatervrienden.be