’t PANNEKE VOL PULLE vzw

Wedstrijdreglement 2012

Inschrijven tot 1 uur voor aanvang van de wedstrijd

Inleg 3.00 euro.De helft van de deelnemers heeft prijs

Wedstrijden met voeder

Signalen:

 1. Vijf minuten voederen met bollen
 2. Begin van de wedstrijd
 3. Laatste 5 minuten van de 1e reeks
 4. Einde van de 1e reeks
 5. Vijf minuten voederen met bollen
 6. Begin van de 2e reeks
 7. Laatste 5 minuten van de 2e reeks
 8. Einde van de wedstrijd

Wedstrijden met maden & kasters

Signalen:

 1. Vissen en voederen
 2. Laatste 5 minuten van de 1e reeks
 3. Einde van de 1e reeks
 4. Begin van de 2e reeks
 5. Laatste 5 minuten van de 2e reeks
 6. Einde van de wedstrijd

 

Bij wedstrijden met voeder mag men steeds bij snuiven, dit wil zeggen met één hand voeder nemen en gooien. (geen bollen) ook niet de laatste 5 minuten van de reeksen

Korrel is te koop in de kantine aan 1,00 € voor een zakje van +/- 1 kg

Maden en kasters mag men altijd bijvoederen bij alle wedstrijden

Tubifex, vers de vase en pieren zijn verboden in het voeder, tenzij anders vermeld op de kalender

Bij wedstrijden met maden en kasters mag men één potje maïs bijvoederen van 350 gram

Aas aan de haak is vrij

Vis onthaken in een voldoende grote emmer welke voor 3/4 is gevuld met water is verplicht, met uitzondering van karper en paling.

Er wordt gevraagd aan iedere visser om zich van minimum twee leefnetten te voorzien.

Bij gebruik van 2 leefnetten telt max 15 kg per leefnet, wanneer men 3 netten heeft steken telt alles met een maximum van 20 kg als het verschil tussen het hoogste en het laagste gewicht niet meer dan 10 kg bedraagt. Anders wordt alles tot 15 kg per leefnet terug gebracht.

Gedregde vis telt, tenzij dit opzettelijk gebeurt.

Vis gevangen aan een vreemde lijn telt niet.

Vis gevangen bij het eindsignaal mag men afwerken (max. 10 min)

Draag zorg voor de vis en plaats de vis met de kop naar beneden in het leefnet, hij is te duur.

Dames, veteranen en juniors mag men helpen bij het scheppen en onthaken van een vis.

Bij gelijk gewicht, krijgt de laagste plaatsnummer voorrang

Leefnetten in het water laten tot de weging en zeker geen vis overzetten

Het gebruik van elastiek is verboden

Nascheppen is verboden

Het gebruik van een potje om te voederen is verboden.

Het is verboden om over de helft van de vijver te vissen
Men mag schuin in de kant vissen tot 1/3 van zijn visplaats en 2 meter uit de oever, met uitzondering van de hoeken, zij mogen tot in de hoek vissen

Overtreders worden onmiddellijk uitgesloten en mogen niet verder vissen

Toestanden niet voorzien in het reglement worden ter plaatse door het bestuur beslecht.

Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen

 

 

 

CONTROLE

 

Het bestuur heeft beslist om op spotbasis controle te doen.

 

Loting

Voor aanvang van de wedstrijd wordt door loting bepaald of er controle gebeurt.

Er zijn twee plaatjes: één met “JA” en één met “NEE”. Indien plaatje “JA” wordt geloot gebeurt er controle, indien plaatje met “NEE” wordt geloot is er geen controle.

 

Bij wedstrijden tegen een andere club zal iemand van die club een plaatje loten.

Bij alle andere wedstrijden zal iemand van onze leden een plaatje loten.

 

Aantal te controleren vissers.

Wedstrijden tegen andere clubs:

Uit de inschrijvingskaarten welke omgekeerd op tafel liggen, worden zes kaarten getrokken, drie aan de linkerzijde en drie aan de rechterzijde van de vijver en dit op zodanige wijze dat er drie mensen van de tegenpartij en drie mensen van onze club worden gecontroleerd.

Er zal iemand van de tegenstrever gevraagd worden om mee te gaan of er zal iemand bijgeroepen worden als men iemand van de tegenstrever controleert.

 

Alle andere wedstrijden

Bij alle andere wedstrijden zal men in totaal vier vissers controleren, twee links en twee rechts.

 

Controle

Men zal aan de visser die gecontroleerd wordt vragen om:

-        zijn viskast te openen

-        zijn aas te laten zien

-        zijn voeder te laten zien en eventueel om te schudden of door elkaar te zetten.

De mensen welke controle doen mogen in geen geval met hun handen aan het voeder noch aan het aas komen van de vissers die worden gecontroleerd.

Het is zeker niet onze bedoeling om iemand uit te sluiten, maar welke waarde heeft een reglement  zonder controle…

 

Wij rekenen op een goede medewerking

Het bestuur.

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dewatervrienden.be