Wedstrijdregelment “De Weerhaak” Tielen 2012

 

 

 

 

- Er wordt tweemaal bij wedstrijd en driemaal bij marathon gevist met telkens een uur tussenpauze

          * 1ste signaal enkel eerste reeks indien wedstrijd met voeder. 5min voor 2de signaal

          * 2de signaal: start vissen.

          * 3de signaal: nog 5min vissen.

          * 4de signaal: einde vissen.

- Voeder:

          * 1 maal vast voeder 5 minuten voor start wedstrijd indien wedstrijd met voeder.

          *  Max. 3 liter vast voeder toegelaten. Controle bekers aan kantine beschikbaar.

          * Tijdens wedstrijd ENKEL witte maden of casters bijvoederen.

          * maximum 1liter maden en casters samen. Indien anders op affiche vermeld.

          * na 5 minuten voor einde van de wedstrijd en na de wedstrijd NIETS meer in vijver gooien.

          * Geen gekleurde maden toegelaten aan haak of in voeder.

          * Maden en Casters worden uit de hand gevoederd, uitgezonderd naar de hoeken mag een

             katapult gebruikt worden .

- Gehaakte vis voor eindsignaal moet ten laatste 15min na wedstrijd in leefnet zitten.

- Gedregde vis komt in aanmerking, vis aan andere lijn dient men terug te zetten.

- Nascheppen is niet toegelaten.

- Leefnet van +-2m50 en +-40cm diameter gebruiken dat men juist boven onhaakemmer plaatst.

- Leefnetten in het water laten tot einde wedstrijd, vissen met de kop naar beneden in leefnet zetten.

- Sportiviteit van de vissers is gewenst zodat men elkaar niet onodig hindert, een rek is verboden.

- Links in de kant vissen is toegelaten tot in de helft van de aftand tot volgende visser. Bij

  marathons met minder dan 40 koppels links en rechts toegelaten tot 3m van de plaats.

- Recht vooruit vissen tot in de helft van de vijver is toegelaten.

- Indien men zijn visplaats netjes achterlaat komt men in aanmerking voor de prijsuitreiking.

- Vis dient onthaakt te worden in een een voldoende grote emmer gevult met water.

- Maximum 17kg in 1 leefnet, boven 20kg = 0kg. Extra leefnetten in kantine verkrijgbaar.

- Visplaatsen mogen 30min voor aanvang betreden worden.

- 1 bezoeker per kant toegelaten bij de weging ter controle.

- Bij gelijke weging gaat voorkeur naar laagste plaatsnummer.

- Opmerkingen worden gegeven voor prijsuitreiking!

- Junioren, dames en veteranen is men verplicht te helpen. Senioren in nood ook met scheppen.

- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen.

 

Het bestuur wenst iedere vissers een aangename wedstrijd en goede vangst.

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.dewatervrienden.be